ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ - ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Листа студијских програма
ниво студија: Основне академске студије
школска година: 2018/2019
рок: први
Студијски програм
Композиција
Извођачке уметности-Дириговање
Извођачке уметности-Соло певање
Извођачке уметности-Клавир
Извођачке уметности-Гудачки инструменти-Виолина
Извођачке уметности-Гудачки инструменти-Виола
Извођачке уметности-Гудачки инструменти-Виолончело
Извођачке уметности-Гудачки инструменти-Контрабас
Извођачке уметности-Дувачки инструменти-Обоа
Извођачке уметности-Дувачки инструменти-Тромбон
Извођачке уметности-Дувачки инструменти-Труба
Извођачке уметности-Дувачки инструменти-Хорна
Извођачке уметности-Дувачки инструметни-Кларинет
Извођачке уметности-Дувачки инструметни-Флаута
Извођачке уметности-Харфа
Извођачке уметности-Оргуље
Извођачке уметности-Удараљке
Извођачке уметности-Гитара
Извођачке уметности-Чембало
Науке о музичкој уметности-Музикологија
Науке о музичкој уметности-Етномузикологија
Науке о музичкој уметности-Музичка педагогија
Науке о музичкој уметности-Музичка теорија
Извођачке уметности-Џез певање
Извођачке уметности-Џез саксофон
Извођачке уметности-Џез труба
Извођачке уметности-Џез клавир
Извођачке уметности-Џез гитара
Извођачке уметности-Џез контрабас
Извођачке уметности-Џез бубњеви